+91-8482-245241 regkvafsu@gmail.com

ಡೀನ್, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಡಾ. ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ಹುದ್ದೆ:

ಡೀನ್,
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ: 1987; ಎಮ್.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ.: 1990; ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.: 1994;
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ : FNASc (A.W)
ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182 - 200872
ಮಿಂಚಂಚೆ : vcsdean@gmail.com

 

ವೃತ್ತಿಯ ವಿವರ:
 • 02.07.1994 ರಿಂದ 01.11.1999ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ, ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.
 • 02.11.1999 ರಿಂದ 01.07.2003 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ), ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.
 • 02.07.2003 ರಿಂದ 23.05.2010 ರವರೆಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕ.ಪ.ಪ.ಮೀ.ವಿ.ವಿ, ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.
 • 24.05.2010 ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕ.ಪ.ಪ.ಮೀ.ವಿ.ವಿ, ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • 31.05.2019 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡೀನ್‍ರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:
 • 1992 - ಎಮ್.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್-ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್, ಯುವ ಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ;
 • 1994 - ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ: ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್;
 • 1997 - ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. ಇಂಡಿಯಾ; 2002 - ಫೆಲೋ ಆಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ (ಎ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ);
 • 2003 - ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ ಪೇಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಡಿಯಾ;
 • 2008 – ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹ-ಬರಹಗಾರರು;
 • 2018 – ಡಬ್ಲೂ.ಎ.ಎಸ್.ಇ.ಟಿ - ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಹ-ಸದಸ್ಯ ಬರಹಗಾರರು;
 • 2019 – ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ.;
 • 2019- ‘ನಕುಲ ಪ್ರಶಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:
ಸಂಶೋಧನೆ: 80; ವಿಸ್ತರಣೆ: 40; ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು: 45 ; ಇನ್ನಿತರೆ: ಅಧ್ಯಾಯ (ಪುಸ್ತಕ): 03