+91-8482-245241 regkvafsu@gmail.com

ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೀವರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ವಿಷ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷ – ಕಿರಣ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ವಿಸ್ತರಣ
 • ಕುಕ್ಕುಟ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ

 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷ – ಕಿರಣ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ವಿಸ್ತರಣ

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೀವರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ವಿಷ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ವಿಸ್ತರಣ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ರೋಗ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ

 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ವಿಷ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪಶು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷ – ಕಿರಣ

ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 • ಹೈನು ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಹೈನು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಹೈನು ಸೂಕ್ಷಜೀವಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಹೈನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 • ಜಲಕೃಷಿ
 • ಜಲ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಜಲ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 • ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 • ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ