+91-8482-245241 regkvafsu@gmail.com

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು

 

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಸಿ. ವೀರಣ್ಣ
ಕುಲಪತಿಗಳು
ಮತ್ತು ಚೇರಮನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತು
ಕಪಪಮೀವಿವಿ, ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ- 585 226

 

ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಎನ್.
ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕಪಪಮೀವಿವಿ, ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ- 585 226

 

ಡಾ. ಟಿ. ರಘುನಂದನ
ಡೀನ್ (ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ)
ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ ತೆಲಂಗಾಣ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೈದರಬಾದ- 500 030

 

ಡಾ. ದೀಲಿಪಕುಮಾರ, ಡಿ.
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ)
ಕಪಪಮೀವಿವಿ, ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ- 585 226

 

ಡಾ. ಬಿ. ವಿ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್
ಸಂಶೋಧನಾ ನಿದೇ೯ಶಕರು
ಕಪಪಮೀವಿವಿ, ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ- 585 226

 

ಡಾ. ಎನ್. ಎ. ಪಾಟೀಲ
ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಪಪಮೀವಿವಿ, ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ- 585 226

 

ಡಾ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
ಡೀನ್ (ಪವೈ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

 

ಡಾ. ಅಶೋಕ ಪವಾರ
ಡೀನ್ (ಪವೈ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೀದರ್- 585 226

 

ಡಾ.ಗಣೇಶ ಉಡುಪಾ
ಡೀನ್ (ಪವೈ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಡೀನ್ (ಪವೈ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಾಸನ

 

ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಅಪ್ಪಣ್ಣವರ್
ಡೀನ್ (ಪವೈ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಗದಗ

 

ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿ.
ಡೀನ್ (ಪವೈ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಅಥಣಿ

 

ಡಾ. ಸಚಿಂದ್ರ ಬಾಬು, ಎ.
ಡೀನ್ (ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ)
ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ, ಹೆಚ.
ಡೀನ್ (ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ)
ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ

 

ಡಾ. ಹೆಚ.ಎನ್. ಆಂಜನಯಪ್ಪ
ಡೀನ್ (ಮೀನು ವಿಜ್ಞಾನ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಂಗಳೂರು-575 002

 

ಡಾ. ರವಿಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ನಿದೇ೯ಶಕರು
ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹೆಂಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

 

ನಿದೇ೯ಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಹಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-01

 

ನಿದೇ೯ಶಕರು
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿವಿ ಟವಸ್೯
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಡಾ.ಪಿ.ಟಿ. ರಮೇಶ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
(ಪಶುಪೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಎನ್.
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೂವ೯ ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಭಾಗ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೀದರ್- 585 226

 

ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ. ಅಪ್ಪಣ್ಣವರ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಟ ವಿಜ್ಞಾನ)
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

 

ಡಾ. ಹೆಚ್. ಅರುಣಕುಮಾರ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ)
ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ. ಎಚ್.ಎನ್. ಆಂಜನಯಪ್ಪ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಂಗಳೂರು-575 002

 

ಡಾ.ಎಲ್. ರಂಗನಾಥ್
ನಿದೇ೯ಶಕರು
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೊಡಗು

 

ಡಾ. ಆರ್.ನಾಗರಾಜ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಅನುವಂಶಿಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಅವಟಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಕ್ಞ್ಮಾಣುಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ

 

ಡಾ.ವಿ.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟರ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಅನುವಂಶಿಯತೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

 

ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಹೈನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ
ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ.ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ
ಸಹಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು
( ಹ್ಯನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ)
ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ. ಜಿ. ಮಹೇಶಕುಮಾರ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ( ಹೈನು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ)
ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು- 24

 

ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಎಂ.ಟಿ.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
( ಜಲ ಪರಿಸರ ನಿವ೯ಹಣೆ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಂಗಳೂರು-575 002

 

ಡಾ.ಎ.ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ( ಜಲ ಪರಿಸರ ನಿವ೯ಹಣೆ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಂಗಳೂರು-575 002

 

ಡಾ. ಶಶಿಧರ ಎಚ್. ಬದಾಮಿ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
( ಮೀನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ )
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಂಗಳೂರು-575 002