+91-8482-245241 regkvafsu@gmail.com

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯ
  • ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
  • ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ಜಾನುವಾರು ಸಂಕೀರ್ಣ: ಹೈನು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು
  • ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚರಿ