+91-8482-245241 regkvafsu@gmail.com

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಡಾ. ಬಿ. ವಿ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್
ಕುಲಸಚಿವರು (ಪ್ರಭಾರ)

 

ಶ್ರೀ ಶುಭಾಷ್ ಹೊಸೂರ್
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ, ಎಚ್. ಕೆ.
ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ).

ಡೀನ್‌ಗಳು

 

ಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಿಂಚಂಚೆ: deanvch@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9448904176

 

ಡಾ. ದಿಲಿಪ್‍ಕುಮಾರ್
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ
ಮಿಂಚಂಚೆ : deanvcb@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9449301517

 

ಡಾ. ವಿ. ಗಿರೀಶ್‍ಕುಮಾರ್
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ
ಮಿಂಚಂಚೆ : deanhvc@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9606038316

 

ಡಾ. ಎ. ಸಚಿಂದ್ರಬಾಬು
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಿಂಚಂಚೆ : deandch@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9945244442

 

ಡಾ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ
ಮಿಂಚಂಚೆ: deanvcg@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9606038317

 

ಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು
ಮಿಂಚಂಚೆ: deanfcm@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9606038320

 

ಡಾ. ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಹಾಗಾವ್, ಕಲಬುರಗಿ
ಮಿಂಚಂಚೆ : deandcm@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 8762824545

 

ಡಾ. ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮಿಂಚಂಚೆ : deanvcs@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್ : 9606038315

ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 

ಡಾ. ಪಿ. ಟಿ. ರಮೇಶ್
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು - 24

 

ಡಾ. ವಿ. ಗಿರೀಶ್‍ಕುಮಾರ್
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು – 24

 

ಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮತ್ಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು -24

 

ಡಾ. ಎಚ್. ಅರುಣ್‍ಕುಮಾರ್
ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ
ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು – 24

 

ಡಾ. ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕುಟ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು - 24